/ Zgłoszenie Kategoria: Dialog społeczny

Kategoria Dialog społeczny

Wyróżniane będą działania, wykraczające poza standardowe jeśli idzie o ich zakres, ideę lub sposób realizacji obejmujące:

  • współpracę z organizacjami pozarządowymi, 
  • realizację budżetu obywatelskiego, 
  • wspieranie inicjatyw mieszkańców,
  • inne niestandardowe działania;

Formularz zgłoszeniowy

Prezydent miasta

Wybrane informacje o mieście

Projekt

Osoba kontaktowa