/ Zgłoszenie Kategoria: Edukacja

Kategoria Edukacja

Wyróżniane będą działania skierowane do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, wykraczające poza standard jeśli idzie o ich zakres, ideę lub sposób realizacji które: 

  • podnoszą jakość kształcenia,
  • ułatwiają dostęp do edukacji (w tym przedszkolnej i szkolnej),
  • zachęcają do poszerzania i zdobywania wiedzy,
  • rozwijają zdolność współpracy, pracy grupowej, realizacji wspólnych projektów,
  • inne, niestandardowe działania;

Formularz zgłoszeniowy

Prezydent miasta

Wybrane informacje o mieście

Projekt

Osoba kontaktowa