/ Zgłoszenie Kategoria: Kultura

Kategoria Kultura

Wyróżniane będą działania, wykraczające poza standardowe jeśli idzie o ich zakres, ideę lub sposób realizacji przyczyniające się do: 

  • rozwoju życia kulturalnego,
  • aktywizacji mieszkańców, również poprzez stworzenie ku temu odpowiednich warunków,
  • ochrony dziedzictwa kulturowego,
  • inne niestandardowe działania;

Formularz zgłoszeniowy

Prezydent miasta

Wybrane informacje o mieście

Projekt

Osoba kontaktowa