/ Zgłoszenie Kategoria: Polityka społeczna

Kategoria Polityka społeczna

Wyróżniane będą innowacyjne działania, przyczyniające się do rozwiązywania problemów społecznych, takie jak: 

  • wykluczenie różnych grup (również zagrożenie wykluczeniem), 
  • ubóstwo, 
  • bezrobocie, 
  • bezdomność, 
  • patologie, 
  • inne. 

W tej kategorii wyróżniane będą również działania związane z: 

  • ekonomią społeczną, 
  • zwiększające zaangażowanie mieszkańców w działalność społeczną,  z zakresu opieki zdrowotnej.  

Formularz zgłoszeniowy

Prezydent miasta

Wybrane informacje o mieście

Projekt

Osoba kontaktowa