„Los gospodarczy kraju (...) zależy od osiągnięć metropolii (...). Metropolie są nie tylko ośrodkami innowacji kulturalnych i politycznych, ale przede wszystkim węzłami globalnych połączeń sieci.”
Manuel Castells

Złoty Klucz to nagroda tygodnika WPROST dla wyróżniających się prezydentów polskich miast.

Otrzymują ją włodarze, którzy w swoim dorobku mają szczególne, nowatorskie osiągnięcia w sferze polityki gospodarczej, społecznej, kulturalnej, edukacyjnej, istotne dla społeczności lokalnej. Wybór laureatów zostanie dokonany na podstawie nadesłanych ankiet.

Celem konkursu jest popularyzacja dobrych praktyk, działań i rozwiązań, służących społecznościom lokalnym, umożliwienie wymiany doświadczeń, wzmocnienie roli samorządu w Polsce oraz promocja miast

Nagrody i wyróżnienia w konkursie zostaną przyznane w pięciu kategoriach:

Podsumowanie wyników konkursu zostanie opublikowane w tygodniku Wprost oraz w serwisie internetowym wprost.pl.


Superklucz Wprost

Nagroda specjalna dla najlepszego prezydenta miasta, który wykazał się skutecznością w zarządzaniu, dbałością o stan i poziom inwestycji, opieki zdrowotnej, kultury i komunikacji a także skutecznością w pozyskiwaniu unijnych środków finansowych.