Złoty Klucz to nagroda tygodnika WPROST dla wyróżniających się prezydentów polskich miast.

Otrzymują ją włodarze, którzy w swoim dorobku mają szczególne, nowatorskie osiągnięcia w sferze polityki gospodarczej, społecznej, kulturalnej, edukacyjnej, istotne dla społeczności lokalnej. Wybór laureatów zostanie dokonany na podstawie nadesłanych ankiet.

Celem konkursu jest popularyzacja dobrych praktyk, działań i rozwiązań, służących społecznościom lokalnym, umożliwienie wymiany doświadczeń, wzmocnienie roli samorządu w Polsce oraz promocja miast