/ Zgłoszenie Kategoria: Polityka gospodarcza

Kategoria Polityka gospodarcza

Wyróżniane będą innowacyjne działania, sprzyjające rozwojowi gospodarczemu. Mogę one dotyczyć między innymi: 

  • wspierania przedsiębiorczości (nowe i istniejące firmy lokalne, nowi inwestorzy)
  • wspierania współpracy świata nauki i biznesu, inwestycji, w tym infrastrukturalnych, 
  • zarządzania finansami,
  • zarządzania mieniem komunalnym, 
  • promocji miasta, 
  • rozwoju edukacji wychodzącej naprzeciw potrzebom rynku pracy, 
  • wspierania aktywności gospodarczej młodzieży, 
  • współpracy z organizacjami gospodarczymi, 
  • realizacji wszelkich zadań własnych i zleconych, o ile ich efekty mają wymiar gospodarczy. 

Formularz zgłoszeniowy

Prezydent miasta

Wybrane informacje o mieście

Projekt

Osoba kontaktowa